ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 56) 28 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 97) 20 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัคร ธุรการโรงเรียน (อ่าน 67) 11 พ.ค. 66
โหลดใบสมัคร ตำแหน่งธุรการ ได้ที่นี่ (อ่าน 43) 11 พ.ค. 66
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูดนตรี (อ่าน 815) 06 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ครูอัจราจ้าง วิชาเอก ดนตรี (อ่าน 766) 01 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูคนตรี (อ่าน 813) 26 พ.ค. 64
ประกาศ แจ้งการรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1353) 09 พ.ค. 63
รับสมัครผู้รับเหมาปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดขะจาว (อ่าน 1303) 30 มี.ค. 63
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคม (อ่าน 1325) 08 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ครูสังคม (อ่าน 1317) 07 พ.ย. 62
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคม (อ่าน 1745) 01 พ.ย. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1908) 13 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1813) 12 ต.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2409) 05 ต.ค. 60
รายงานสรุปข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1365) 16 ส.ค. 60
รายการประมาณราคาค่าปรับปรุงฯ แบบ017 (อ่าน 1628) 24 พ.ย. 58
ประกาศรายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ สปช 105/29 (อ่าน 1316) 24 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 56 และปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 1323) 19 ส.ค. 58
เอกสารประกอบการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรต่อพ่วง (อ่าน 1229) 28 ก.ค. 58
แก้ไข ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1310) 28 ก.ค. 58