รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดขะจาว
148/1 หมู่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม   ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ 053240288 เบอร์แฟกส์ 053240288
Email : watkajaoschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :